HUBS: Työelämän murros – Automaatio

Tämä blogiteksti Työelämän murros – Automaatio julkaistaan osana Talentchainin ja HUBSin yhteistyökurssia Tulevaisuuden työelämätaidot. Blogitekstin on kirjoittanut Henriikka Kivimäki. Tutustu muihin Talentchainin blogin työelämätaitoja käsitteleviin julkaisuihin:

Työelämän murros – Automaatio

Puhutaan, että työelämä on jatkuvassa murroksessa. Maailma muuttuu kokoajan, niin myös työ. Muuttuva työelämä vaatii työntekijöiltä muuntautumiskykyä ja avoimuutta uusille asioille. Oman osaamisen ja vahvuuksien tunnistaminen on tärkeää muutoksen keskellä. Monet asiat muuttuvat yhtä aikaa, mutta luodaan nyt pieni katsaus siihen, miten automaatio muokkaa työelämäämme.

Ennusteita siitä, miten työelämä muuttuu automaation edistyessä, on pilvin pimein. Katoaako suorittavan työn tekijöiltä työpaikat? Helposti havaittavia esimerkkejä automaation edistymisestä löytyy lähimmistä ruokakaupoista. Itsepalvelukassat yleistyvät. Yksi työntekijä valvoo useampaa itsepalvelukassaa ja tulee avuksi ongelmatilanteissa. Pankkipalveluita hoidetaan pitkälti omatoimisesti internetissä ja postipaketit voi noutaa ja lähettää omatoimisesti pakettiautomaatin kautta. Esimerkkejä löytyy lukuisia. Toisille ihmisille tämä kehityssuunta on mieluinen, mutta etenkin vanhemmat ikäpolvet kaipaavat kohtaamista asiakaspalvelijan kanssa ja tukea laitteiden käytössä

Koneet tulevat varmasti korvaamaan tiettyjä työtehtäviä lähitulevaisuudessa. Suorittavaa työtä ja tarkkuutta vaativia työtehtäviä voi olla järkevääkin suunnata koneille. Ihminen väsyy työpäivän aikana, jolloin tarkkuus luonnollisesti hieman heikentyy. Tyypillinen kommentti ihmisten keskuudessa on, että koneet vievät ihmisiltä työpaikkoja. Voidaan kuitenkin ajatella, että työtehtävät muuttuvat ja uusia erilaisia työtehtäviä syntyy automaation vuoksi. Luonnollisesti uudet työtehtävät vaativat uutta, erilaista osaamista, kuin vanhat työt.

Opintoja kannattaa suunnitella tulevaisuuden työelämätaidot huomioiden.

Tulevaisuuden työelämässä tullaan tarvitsemaan paljon taitoja toimia tietotekniikan kanssa. Todennäköistä on, että tietoteknisille aloille tulee tulevaisuudessa yhä enemmän työpaikkoja. Algortiminen ajattelu tulee todennäköisesti olemaan perustaito tulevaisuuden työelämässä. Täytyy pystyä ymmärtää algoritmeja ja niiden tuottamaa informaatiota. Jyväskylän yliopiston sivuilla algortimista ajattelua avataan seuraavasti; ongelmien purkamista osiin, kaavojen tunnistamista, algoritmin muodostamista ja toimintojen automatisointia. Kuulostaa hankalalta, vai mitä? Opiskeluita aloittavien kannattaisi opiskeluiden alkaessa miettiä jo tulevaa; opiskeluaika ei ole ikuista ja edessä siintää työelämä. Opintoja kannattaa suunnitella tulevaisuuden työelämätaidot huomioiden.

Tosiasia on, että koneet eivät voi koskaan täysin korvata ihmistä. Koneet eivät omaa tunneälyä tai taitoa lukea ihmistä. Tulevaisuudessa tarvittaviksi työelämätaidoiksi voidaan nostaa useita eri ominaisuuksia ja taitoja, joita koneilla ei ole. Henkilöstö- ja rekrytointiyritys Studentworkin blogissa on listattu tulevaisuuden työelämätaitoja. Talouselämän artikkelissa Terhi Mäkelä ja Mari Laukkanen nostavat esille samantyyppisiä inhimillisiä taitoja, joita koneilta puuttuu.

Palvelu Kommunikointi Tunneälykkyys Sosiaalisuus Luova ajattelukyky Päätöksenteko Kompleksinen ajattelu Kriittisyys Tiimityöskentely Päättely Ongelmanratkaisu Joustavuus

Talouselämän artikkelissa todetaankin, että tulevaisuuden kannalta tärkeitä taitoja ei opita koulun penkillä. Perinteinen koulutus ei ota läheskään kaikkia näitä tulevaisuuden työelämätaitoja huomioon. Tulevaisuudessa haasteena voikin olla näiden taitojen kehittämisen lisääminen jo koulutusvaiheessa.

 

Henriikka Kivimäki

——————————————————————————————————————

Luitko jo Henriikan toisen HUBS-tekstin työelämätaidoista?

——————————————————————————————————————

Lähteet

https://peda.net/jyu/it/koulutusteknologia/op/keos-2017/aa/moaa

https://www.studentwork.com/fi-fi/blogi/top-10-taidot-tulevaisuuden-tyoelamassa/

https://www.talouselama.fi/kumppaniblogit/accenture/tulevaisuuden-tyoelamataitoja-ei-opita-luokkahuoneessa/6f652f64-3033-37b7-b722-23a3b1678f14

https://www.automaatioseura.fi/site/assets/files/1380/automaatio_ennen_nyt_ja_tulevaisuudessa_av_artikkelisarja_2018.pdf

https://www.tivi.fi/uutiset/robotisaatio-mullistaa-teollisuuden-tulevaisuuden-ammateissa-kohtaavat-tekniikka-ja-inhimillinen-vuorovaikutus/cd1ab7c2-93a7-3b4b-a0cf-3a77d3f2eee0

https://www.cgi.fi/fi/blogi/alykas-automaatio-ja-ihmiskunnan-tulevaisuus