HUBS

HUBS ja Talentchain

Mitä taitoja tarvitaan 2020-luvun työelämässä? Mitä ovat työelämätaidot? Tällä sivulla julkaisemme HUBSin opiskelijoiden näkökulmia aiheesta. Talentchainin ja HUBSin kanssa yhteistyössä tuotetulla kurssilla tutustutaan käytännönläheisesti opiskelijan urapolkuun työelämätaitojen näkökulmasta. Kurssin tarkoitus on tuottaa korkealaatuista pohdiskelua työelämätaidoista ja haastaa opiskelijoita sisällöntuotantoon.

HUBS JA TALENTCHAIN

Opiskelijan ohjeistus

Mitä taitoja tarvitaan 2020-luvun työelämässä? Mitä ovat työelämätaidot? Kurssilla tutustutaan opiskelijan urapolkuun työelämätaitojen näkökulmasta. Opiskelija tutustuu omavalintaisiin, laadukkaisiin lähdemateriaaleihin työelämätaidoista ja tuottaa sen jälkeen kaksi julkaisua Talentchain-verkoston nettisivuille ja/tai somekanaviin. Kurssin tarkoitus on tuottaa korkealaatuista pohdiskelua työelämätaidoista ja haastaa opiskelijoita sisällöntuotantoon.

1. Kartoita ja tutki

Kartoita monipuolisesti lähteitä työelämätaitoihin liittyen. Lähteitä voivat olla työelämää käsittelevä kirjallisuus ja artikkelit, verkkoartikkelit, podcastit, sanomalehdet sekä sometekstit/blogit, joissa käsitellään tulevaisuuden työtä ja työelämää. Pohdi, mikä olisi sinun tulokulmasi työelämätaitoihin.

2. Julkaisusuunnitelma

Lähteiden keräämisen jälkeen tuota noin A4-sivun mittainen julkaisusuunnitelma. Suunnitelma sisältää kurssin toteutuksen aikataulun, väljät käsikirjoitukset julkaisuillesi ja lähdeluettelon.

3. Lähetä suunnitelma

Lähetä valmis suunnitelma osoitteisiin: laura.vainio@talentchain.fi ja maria.ruokonen@tuni.fi . Kun saat hyväksynnän suunnitelmallesi Lauralta tai Marialta, voit aloittaa julkaisujen teon.

4. Tee julkaisu

Julkaisu voi olla video, podcast tai blogiteksti. Julkaisun ei tarvitse olla huippuluokkaa, mutta sisällön tulee olla riittävän laadukasta pohdiskelua ja lähteitä tulisi nostaa esiin julkaisussa. Mieti myös, mitä haluat julkaisullasi viestiä.

5. Lataa julkaisu

Kun sinulla on molemmat julkaisut valmiina, lataa ne Tuni-käyttäjätunnuksellasi olevalle OneDrivelle. Jaa tiedostot sieltä jakelulle: laura.vainio@talentchain.fi ja elina.nordlund@soldem.fi. (Blogitekstit .docx-muodossa.)

6. Julkaisun jako

HUBS-julkaisuja julkaistaan Talentchainin blogissa säännöllisin väliajoin. Kun omat Laura on kuitannut osuuden Talentchainin puolelta valmiiksi, infoa Mariaa (maria.ruokonen@tuni.fi), niin saat kurssista suoritusmerkinnän muutaman viikon sisällä.

Kurssi arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Kurssi voidaan suorittaa milloin tahansa osana Y-Portfolio-opintoja. Muistathan, että julkaisuja kannattaa hyödyntää esim. mainostamalla niitä omissa somekanavissa tai osana omaa portfoliota.