Luottamus työyhteisössä: miten tukea nuoren epävarmuutta työelämässä?

Tämä Maija Niemelän kirjoitus ”Luottamus työyhteisössä: miten tukea nuoren epävarmuutta työelämässä?” julkaistaan osana Talentchainin Nuori mieli -aiheista teemaa, jossa käsittelemme näkökulmia ja työkaluja nuoren mielen hyvinvointiin. Kirjoitus pohjautuu 8.10.2020 pidettyyn Nuori mieli -tapahtuman aiheesta Nuoren mielen voima: Miten tunnistamme ja hyödynnämme nuorten osaamisen erityispiirteet työpaikoilla? yhteistyössä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalveluiden kanssa.

Luottamus työyhteisössä: miten tukea nuoren epävarmuutta työelämässä?

Jäin Nuoren mielen voima –tilaisuuden jälkeen miettimään nuorten epävarmuutta työelämässä ja niitä Sitomon esiin nostamia sitaatteja, joissa kuvattiin nuorten omia sanoja ahdistuksesta ja peloista työelämässä. Voisiko työpaikoilla luottamusta nostamalla saada edes hieman madallettua nuorten epävarmuuden tunteita? Uskon, että voi.

Voisiko työpaikoilla luottamusta nostamalla saada edes hieman madallettua nuorten epävarmuuden tunteita? Uskon, että voi.

Luottamus on yrityksen tärkeää sosiaalista pääomaa 

Avainasemassa on ymmärrys siitä, mitä luottamuksen kasvattamisella voidaan saavuttaa. Kolikon kääntöpuolena on se, mitä luottamuksen puute työpaikalla voi aiheuttaa. Ja vaikka nyt pohdin tätä asiaa nuoren mielen haasteet mielessäni, on luottamus tärkeä asia läpi koko organisaation ihan sieltä ylimmästä johdosta lähtien. 

Kun luottamus on organisaatiossa hyvällä tasolla, se näkyy mm. avoimuutena, yhteistyönä ja uusien ideoiden esiintuomisena. Luottamus on yrityksen tärkeää sosiaalista pääomaa, jolla on vaikutusta yrityksen kilpailukykyyn, tuottavuuteen ja työn laatuun. Ei siis mikään pikku juttu mielestäni. 

Luottamuspula yrityksessä taas kääntää työntekijöiden keskittymisen vääriin asioihin. Työntekijät sulkeutuvat, työn laatu ja tuottavuus laskee. Työntekijöiden kokonaisvaltainen hyvinvointi kääntyy laskuun. Uusia ideoita ei synny tai niitä ei uskalleta tuoda julki. Luottamuksen puute tai sen vähäisyys ei ainakaan vähennä nuoren epävarmuutta tai ahdistusta. 

Lähijohtaja luottamuksen rakentajana 

Lähijohtajat ovat luottamuksen rakentajina tärkeässä roolissa: Kuinka he keskustelevat nuoren työntekijän kanssa, kuinka he ovat aidosti kiinnostuneita hänen asioistansa, mielipiteistä, ideoista ja hyvinvoinnista. Kuinka lähijohtaja käsittelee esille tuodut vaikeat asiat lakaistaanko ne maton alle, vai keskustellaanko niistä avoimesti ja rehellisesti, haetaanko vaikeaan asiaan aidosti yhdessä ratkaisua? 

Kun luottamus on kohdillaan nuori uskaltaa olla oma itsensä ja hänen voimavaransa kuluvat oikeiden asioiden parissa, niitä ei syö esim. se, että nuori yrittää koko ajan olla joku muu kuin itse oikeasti on. Kun luottamus on kohdillaan uskaltaa nuori tuoda esiin omia epävarmuustekijöitään ja mahdollisia ahdistuksen tunteitaan. Parhaimmassa tapauksessa ne päästään taklaamaan niin varhaisessa vaiheessa, ettei ahdistavista asioista pääse kehittymään työkykyä madaltavia tekijöitä.

Kuvakaappaus Sitomon puheenvuorosta "Psykologinen turvallisuus organisaation kilpailukykytekijänä" (Riikka Seppälä ja Soile Roth) osana Talentchainin tapahtumaa: Nuoren mielen voima: Miten tunnistamme ja hyödynnämme nuorten osaamisen erityispiirteet työpaikoilla?
Kuvakaappaus Sitomon puheenvuorosta ”Psykologinen turvallisuus organisaation kilpailukykytekijänä”.

Puheeksiottaminen ja Puhu mulle konsepti 

Aina kuitenkin tulee vastaan tilanteita, joissa nuoren ei ole helpoin puhua omalle lähijohtajalleen. Tätä lähdettiin Soldemilla ratkaisemaan Puhu mullekeskustelumallilla. Mallin tavoite on olla venttiili työntekijöille, joilla jokin asia painaa mieltä. Tässä keskustelumallissa työntekijä voi varata itselleen ajan keskustelulle asiasta kuin asiasta. Yritämme koko ajan rohkaista enemmän siihen suuntaan, ettei tarvitse vielä olla mitään tilannetta päällä osallistuakseen malliin. Päinvastoin: jos jokin asia mietityttää, voi siitä keskustella luotettavan aikuisen kanssa matalalla kynnyksellä. 

Tavoitteena on käsitellä ahdistavaa asiaa Puhu mulle -keskustelussa jo ennen kuin mietityttävä asia ahdistaa niin paljon, ettei enää pysty tekemään työtä. Keskustelussa kuuntelijana on meidän omia työntekijöitämme, jotka omalla kokemuksellaan tuovat nuorelle ehkä uusia näkökulmia asioiden käsittelemiseen tai vain kertovat, että mahdolliset ahdistuksen aiheet kuuluvat elämän normaaleihin takaiskuihin ja niistä selviää kyllä.

Veera Lehtismäki: Soldemin Puhu mulle -malli
Veera Lehtismäki esittelee Soldemin Puhu mulle -mallin 2.4.2020 järjestetyssä Nuori mieli -tapahtumassa.

Testaa oma roolisi luottamuksen rakentamisessa 

Kun pohdin luottamusta työpaikalla, huomaan kääntäväni katseeni helposti omaan itseeni ja miettiväni olenko itse luottamuksen kasvattaja vai rapauttaja? Riitta Helekoski on jo vuonna 2016 kirjoittanut samasta asiasta, ja kirjoituksen lopussa oli mielestäni hyvä itsearviointitehtävä. Rohkaisen jokaista miettimään hetken alla olevia asioita ja arvioimaan oletko sinä työpaikalla ja nuoria kohdatessa luottamuksen kasvattaja vai rapauttaja? 

Testaa itsesi, montako pistettä (asteikolla 110) antaisit itsellesi seuraavista asioista: 

  • Otan vastuun työstäni ja teen sen hyvin. 
  • Tuon osaamiseni muiden käyttöön ja pidän sen ajan tasalla. 
  • Pidän lupaukseni. 
  • Olen rehellinen, aito ja avoin. 
  • Kohtelen toisia arvostaen ja reilusti. 
  • Osoitan kiinnostusta ja kuuntelen aktiivisesti. 
  • Pyydän ja annan palautetta. 
  • Näytän ihmisille, että välitän heistä. 
  • En esitä perustelemattomia mielipiteitä, enkä puhu kenenkään selän takana. 
  • Olen nöyrä, myönnän virheeni ja pyydän apua.

 

 

Kirjoittaja
Maija Niemelä
Henkilöstöjohtaja Soldem

Soldemin henkilöstöjohtaja ja artikkelin kirjoittaja Maija Niemelä.

 

 

 

 

Tutustu Maija tuottamaan oppaaseen ”Puhumalla mieli hyvinvoivaksi”. Opas auttaa lähijohtajia ottamaan puheeksi nuoren mielen hyvinvoinnin teemat työpaikoilla.

Lataa opas tästä.

>>> Katso Nuoren mielen voima: Miten tunnistamme ja hyödynnämme nuorten osaamisen erityispiirteet työpaikoilla? täältä. <<<