Mitä kuuluu?

Mitä kuuluu?

Me Talentchainilla olemme edistämässä nuorten parempaa työelämää muun muassa webinaarien, valmennusten ja mentorointien kautta. Mitä sulle kuuluu juuri nyt?

Olemme toivon mukaan hiljalleen siirtymässä kohti korona-ajan loppua, mutta tämä voi edelleen tarkoittaa sitä että osa meistä jää junnaamaan paikoillaan kun toiset pääsevät ketterämmin eteenpäin.

Siksi nyt ei ole välttämättä se hetki milloin kannattaa puristaa itsestään kaikki viimeiset energiat suorittamiseen vaan muistaa jättää voimavaroja myös koronan jälkeiseen aikaan ja uuden rakentamiseen.

 

Mitä työelämätaitoja juuri nyt tarvitaan?

Tunneäly, vuorovaikutustaidot sekä oman identiteetin ja persoonan tunteminen. Nämä taidot ovat nousseet jo pidemmän aikaa monessa listauksessa kärkeen. Nämä taidot tullaan myös punnitsemaan kun lähdemme rakentamaan uutta normaalia työelämään. Oman työidentiteetin rakentaminen on saattanut pandemian aikana pelkistyä ja rakoilla, vuorovaikutustilanteiden ollessa minimissä. Miten nuoret työnhakijat ovat kokeneet yritysten rekrytointiprosessit ja miten hyvin he ovat työllistyneet? Onko nuorilla ollut riittävästi tilanteita ja paikkoja verkostoitua esimerkiksi koulujen kautta vai ovatko nämä tilanteet jääneet? Työyhteisöissä on nyt siis oikea hetki huomioida, että näille teemoille saadaan tarvittava foorumi ja nuorta tuetaan sisäisesti esimerkiksi kuuntelemalla tai tarjoamalla rakentavia vuorovaikutustilanteita.

 

Millaiset rakenteet tukevat nuoren mielen hyvinvointia?

Monessa yrityksessä valmistellaan parhaillaan askelmerkkejä, miten palataan uuteen normaaliin syksyllä 2021. Työnorganisoinnin ja eri työskentelytapojen kehitys saivat varmasti positiivisen sysäyksen pandemia-ajasta.

Selvittiin ja joustettiin. Täytyy toki huomioida, että kaikissa työyhteisöissä ei kirjoiteta samaa tarinaa ja pitkään jatkunut epävarmuus on saattanut kuormittaa yrityksen koko henkilöstöä. Ajatukset eivät välttämättä kaikilla ole luovasti uuden rakentamisessa kun vasta kerätään hengitystä uudelleen siihen rytmiin, että selvittiin. Vinkkimme on siis tässä vaiheessa se, että nyt on hyvä hetki kohdata omaa henkilöstöään ja luoda heille turvallinen ja myötätuntoinen ilmapiiri keskustella avoimesti asioista. Tässä hetkessä on tärkeää kohdata työyhteisön jokainen työntekijä tavalla tai toisella ja ainakin niin, ettei kukaan meistä joudu jäämään kesälomille näkymättömänä. Jokaisella meillä on oma ainutlaatuinen tarinamme kirjoitettuna viimeisestä 1,5 vuodesta.

 

Loppuviimein hyvin- ja pahoinvointi on koko yhteisöä koskettava asia. Sen lopputuloksia mitataan toiminnan ei tunteiden tasolla. Se, millaiset tunteet tai tuntemukset meillä tänään on eivät siis yksityiskohtaisesti määritä lopputulosta: sekä negatiiviset että positiiviset tuntemukset kuuluvat luonnollisena osana työelämään niin kuin elämään ylipäätään. Hyvinvoivat tekijät ovat siis avainasemassa kun haluamme toiminnan tasolla mitata parempia lopputuloksia. Hyvinvointi on meidän kaikkien etu.

Psst! Muistathan kurkata Puhumalla mieli hyvinvoivaksi oppaamme!

Hyvinvointia ja hyvää vointia kesääsi!

– Johanna