Mitä ovat tulevaisuuden työelämätaidot?

Yksi Talentchaninin olemassaolon syistä on päivittää nuorten työelämätaidot sille tasolle, että nuoret vähintäänkin pärjäävät paremmin mutta myös menestyvät työelämässä.

Hyppäys työelämään on iso askel kenelle tahansa. Työelämä voi vaatia hyvin erilaisten koodien ja taitojen ymmärrystä kuin aiemmat nuoruuden aktiviteetit. Suuri osa nykyaikaisesta työstä on keksittyä ja jopa hieman kummallista tieto-, puhe- ja aivotyötä, jota mitataan tyystin erilaisilla mittareilla kuin alati automatisoituvaa tehdastyötä. Nuorilla on kuitenkin mielettömiä kykyjä, joista aiemmat sukupolvet vain haaveilevat: digi- ja teknologiataidot, kyvyt verkoistoitua, viestinnälliset taidot, kansainvälisyys ja monikulttuurisuuden ymmärtäminen – vain muutaman mainitakseni. Mutta mitä odotuksia työnantajilla on nuorille?

Kyvyt oppia, ratkaista ongelmia, viestiä ja vuorovaikuttaa

Ihmistaidot. Niitä tarvitaan, koska suurin osa töistä tehdään ihmisten kanssa. Näihin taitoihin kuuluvat esimerkiksi empatia, johtaminen, yhteistyökyky, neuvottelutaidot, tunneäly ja palveleminen.

Muuntautumiskyky. Työn oletetaan alati muuttuvan, jolloin työtä tekeviltä odotetaan kykyä muuttua tarpeen mukaan. Kognitiivinen joustavuus, elinikäinen oppiminen, resilienssi sekä kyky ymmärtää ja löytää suurempia merkityksiä. Taidot, jotka auttavat kasvamaan ihmisenä.

Kyvyt ratkaista ongelmia: Ihmisen erottaa koneesta luovuus ja kyky yhdistellä asioita ennennäkemättömällä tavalla. Luovuus, monimutkainen ongelmanratkaisu, kriittinen ajattelu, arviointi ja päätöksenteko. Insinöörin, taiteilijan ja humanistin taitojen yhdistäminen.

(Lue lisää: Listatuista taidoista on kirjoittanut mm. Helsingin Sanomat hiljattain julkaistussa pääkirjoituksessa, sekä taitoja on laajemmin listannut Maailman talousfoorumi.)

Miten vastataan kohtaanto-ongelmaan?

HS:n pääkirjoituksessa penättiin koulutukselta joustavuutta ja parempaa kykyä vastata työelämän tarpeisiin. Omat keskustelumme tamperelaisten koulumaailman edustajien kanssa puhuvat sen puolesta, että muutoksia tehdään koko ajan ja kytkökset työelämään halutaan tiiviiksi. Koulujen ja opiskelun rakenteet muuttuvat, vaikka sitten työelämän vinkkelistä aina hieman liian hitaasti. Koulu on silti ensisijaisesti oppilaiden oppimista eikä maksavien asiakkaiden palvelemista varten, toisin kuin merkittävä osa työelämästä. Koulun on ehdottomasti opetettava elinikäisen oppimisen taitoja.

Mutta myös työelämän on opetettava nuoria käytännössä. Ensimmäinen työpaikka voi olla paras paikka oppia:

  • asiakkaiden todellisesta palvelemista
  • vuorovaikutustilanteita erilaisten ihmisten kanssa
  • neuvottelua ja oman agendan vakuuttavaa myyntiä
  • itseohjautuvuuden työkaluja
  • ymmärrystä liiketoiminnasta.

Tällaisia universaaleja taitoja tarvitaan monissa ammateissa – erityisesti palvelualalla ja hyvin sekalaisissa asiantuntijatöissä, joita työelämä on pullollaan.

Työnantajat tarvitsevat erinomaisia ja jopa yksilöllisiä perehdytyskäytäntöjä, jotka juurruttavat tekijöitä yhteisöönsä. Muistetaan myös erityisesti olla tarkkana pelisääntöjen noudattamisesta, jos nuori on vasta aloittelemassa työuraansa. Muistetaan aina kohdata nuori omana itsenään. Työnantajat tarvitsevat nuorten työllistämisen oppien ja tiedon jakamista. Tähän tarpeeseen myös Talentchain haluaa vastata.

Millaisia konkreettisia taitoja työnantajat tarvitsevat nuorten kohtaamiseen? Osallistu keskusteluun tunnisteella #Talentchain.

Kirjoittanut: projektipäällikkö Laura Vainio.