Mitä taitoja työelämässä tarvitaan 2020-luvulla?

Työelämässä menestyäkseen jokainen tarvitsee nipun erilaisia taitoja. Ensimmäisenä työelämätaitoja miettiessä itselle tulee mieleen työtehtävän vaatima asiantuntemus, vuorovaikutustaidot, halu oppia sekä oikea asenne. Tähän tekstiin valitsin näiden perinteisempien taitojen listalta kaksi eli halun oppia sekä asenteen merkityksen. Lisäksi halusin nostaa esiin uudempia taitoja. Siksi kerronkin, millaisia hyötyjä yhteistyötaidoista on sekä kuinka samaan aikaan arkipäiväisestä ja monipuolisesta asiasta myyntitaidoissa on kyse.

Halu oppia ja kehittyä auttaa eteenpäin
Työelämä asettaa tänä päivänä vaatimuksen sille, että jokaisen on jatkuvasti ylläpidettävä omaa osaamistaan. Esimerkiksi ohjelmistoalalla teknologiat kehittyvät hurjaa vauhtia eikä 5 vuotta sitten opitun varassa pysty antamaan parasta panostaan. Tämä tarkoittaa sitä, että sinulta täytyy löytyä intoa oppia ja kehittää omaa osaamistasi. Sinun ei tietenkään tarvitse suorittaa uutta tutkintoa 5 tai 10 vuoden välein vaan suhtautua arkipäiväiseen uuden oppimiseen innokkaasti ja vastaanottavaisesti.

Talentchainin Nuorten työllistämisen 360° -tapahtumassa heräsi keskustelua siitä, että moni katsoo työpaikkailmoituksissa olevaa listaa osaamisvaatimuksista turhan tarkasti. Läheskään kaikki yritykset eivät oikeasti vaadi sitä, että hakijalla on valmiiksi kaikki listattu osaaminen. Monesti jo halu ja valmius oppia ilmoituksessa mainittavat asiat riittää.

Asenne – Asiantuntievasti, muttei liian vakavasti
Asenteella on valtava merkitys onnistumisen kanssa. Jos asenteesi on valmiiksi se, että asiat epäonnistuu, niin isolla todennäköisyydellä ne myös epäonnistuu. Jos olet valmis yrittämään ja sinulla on tahtoa onnistua, onnistut varmemmin tällä asenteella. Motivoitunut asenne tarttuu helposti myös ympärillä oleviin ihmisiin, mikä johtaa siihen, että tiimi pääsee yhdessä parempiin tuloksiin.

Asenne on mielestäni yksi merkittävimpiä työelämätaitoja, jota ei voi liikaa korostaa. Oikealla asenteella nimittäin pääsee pitkälle!

Yhteistyössä on voimaa
Yhden työntekijän ei tarvitse osata tehdä kaikkea itse, vaan hänellä on yleensä ympärillään ihmisiä, joiden osaamista voi hyödyntää. Kaikki tarvittava osaaminen ei välttämättä ole oman yrityksen sisällä vaan on tärkeää osata tunnistaa hyviä kumppaneita, jotka pystyvät auttamaan asioiden eteenpäin viemisessä. Yhteistyötaidot kattavatkin perinteisiä sosiaalisia taitoja sekä kykyä tunnistaa ja hyödyntää ympärillä olevaa osaamista.

Myyntitaidot ovat arkielämän taitoja
Myynti käsitetään valitettavasti vieläkin tuputtamiseksi ja vain tiettyjen henkilöiden tekemiseksi. Myynti on kuitenkin muuttumassa yhä enemmän asiantuntijamyynniksi ja koko yrityksen yhteiseksi tekemiseksi. Myyntiin otetaan aktiivisesti mukaan asiantuntijoita, koska sen avulla pystytään tuottamaan asiakkaalle enemmän arvoa.

Myyntitaidot eivät kuitenkaan liity pelkästään varsinaiseen myynnilliseen tekemiseen. Itse uskon vahvasti siihen, että myyntitaidoista on hyötyä ihan meille kaikille – myös sinulle, joka et työskentele suorassa yhteydessä asiakkaaseen. Myyntitaidoista on apua arjessa todella monessa tilanteessa ja tässä muutama esimerkki niistä:

  • Kun haluat vakuuttaa uuden ideasi vaikuttavuuden tiimillesi.
  • Kun esittelet projektin aikana tehtyjä tuloksia asiakkaalle.
  • Kun haluat myydä ideasi asiakkaalle.
  • Työhaastattelussa, jossa myyt omaa osaamistasi uudelle potentiaaliselle
    työnantajalle.
  • Treffeillä, kun haluat vakuuttaa treffikumppanille kuinka hyvä tyyppi olet.

Alkaako kuulostaa loogiselta? Tuleeko sinulle mieleen, miten itse pystyisit hyödyntämään myyntitaitoja omassa tekemisessäsi?

Henna Paakinaho
Liiketoimintajohtaja
Collapick
henna.paakinaho@collapick.com
040 8349764