Myyjävaihdosta uusia oivalluksia urapolulle

Tämä Henna Paakinahon Vieraskynä-kirjoitus ”Myyjävaihdosta uusia oivalluksia urapolulle” julkaistaan osana Talentchainin Työelämätaidot-teemaa, jossa käsittelemme teesejä 2020-luvun työelämätaidoista. Henna Paakinahon sydän sykkii kovaa myynnille, markkinoinnille ja johtamiselle. Hän on idearikas tyyppi, joka saa asioita tapahtumaan. Hennan missiona on nostaa myynnin arvostusta ja rohkaista asiantuntijoita myyntityöhön.

Myyjävaihdosta uusia oivalluksia urapolulle

Pari kuukautta sitten istuttiin Soldemin Satun kanssa saman pöydän ääressä. Keskustelu polveili sen ympärillä, miten työnantaja pystyisi tukemaan etenkin myyjien urapolkuja. Haasteeksi tunnistimme, ettei myyjillä ole hyvää käsitystä siitä, millaisia mahdollisuuksia myyntityö tarjoaa oman työpaikan ulkopuolelta. Siitä ajatus sitten lähtikin ja syntyi idea myyjävaihdosta!

——————————————————————————————————————

Meille oli alusta asti tärkeää, että myyjävaihto tehdään näkyväksi myös yritysten ulkopuolella. Siksi olemme videoineet koko prosessin:

——————————————————————————————————————

Samalta istumalta otettiin keskusteluun mukaan myös Talentchainin Laura ja lähdettiin suunnittelemaan toteutusta tarkemmin. Ensimmäisenä mietittiin sopivat henkilöt sekä Soldemin että Collapickin puolelta, jotka voisivat innostua ideasta ja olisivat myös valmiita jakamaan avoimesti omia kokemuksiaan. Lähes välittömästi esiin nousivat Teemu Soldemilta ja Kristian Collapickilta.

Sitten toteuttamaan – koronasta huolimatta

Tarkoituksena oli, että Kristian ja Teemu pääsisivät seuraamaan toistensa työtehtäviä toimistoille. Teemu pääsee osallistumaan Kristianin asiakastapaamisiin ja näkemään muutenkin Collapickin toimiston arkea. Kristian puolestaan pääsisi jakamaan entisenä soldemlaisena, millaisia Soldemilla opittuja asioita hän on Collapickilla hyödyntänyt.

Sitten iski korona, jonka ei luonnollisesti annettu haitata. Koko porukalla oli kova tahto saada myyjävaihto eteenpäin vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Päädyttiin hieman keventämään toteutusta niin, että Kristianin kalenterista valikoitiin sopivia etätapaamisia, joihin Teemu sitten pääsi mukaan. Kristian ja Teemu taas pitivät Soldemin suuntaan yhdessä sisäisen sparraussession, jossa he kertoivat omasta näkökulmasta mm. opeista ja myyjävaihdosta.

Teemu ja Kristian keskustelevat, mitä Soldemilla opittuja taitoja Kristian on päässyt hyödyntämään Collapickilla.

Hyödyt taskuun ja seuraavaa työvaihtoa kohti!

Yksimielisesti koko myyjävaihtoon osallistunut porukka voi lämpimästi suositella konseptia muillekin! Oppeja saatiin niin yritysten, esimiesten kuin itse myyjävaihdon tähtien Teemun ja Kristianin osalta.

Tässä top 4 hyödyt, joita myyjävaihdolla saavutettiin:

  1. Avannut silmiä oman osaamisen suhteen ja auttanut sanoittamaan sitä.
  2. Antanut oivalluksia oman urapolun suhteen.
  3. Auttanut ymmärtämään, miten erilaista myyntityö muualla on.
  4. Etenkin Soldemilla rikastuttanut myös koko työyhteisöä.

Ja jottei menisi liikaa hehkuttamiseksi, niin pitäähän sitä toki myös kriittisesti tarkastella, mitä ensi kerralla voisi tehdä paremmin:

  1. Tämä etämallinen toimi hyvin, mutta oikea toimistoilla vierailu opettaisi varmasti vielä enemmän!
  2. Vielä selkeämpi suunnitelma toteutukseen ja viestintään.
  3. Testausta, miten työvaihto toimisi myös muissa rooleissa, kuten johtajien tai asiakaspalvelua tekevien kohdalla.

Kirjoittaja
Henna Paakinaho
Liiketoimintajohtaja Collapick

 

—————————————————————————————————————————————–

Tutustu edellisiin Talentchainin blogin työelämätaitoja käsitteleviin julkaisuihin:

——————————————————————————————————————