Mistä löytää apua mielen haasteisiin?

Opas auttaa lähijohtajia ottamaan puheeksi nuoren mielen hyvinvoinnin teemat työpaikoilla.

LATAA OPAS

Listauksessa on pirkanmaalaisia palvelutarjoajia, joita nuori voi hyödyntää nuoren mielen vahvistamiseksi.

NUORTEN TYÖELÄMÄTAIDOT

Syy-seuraussuhteet kirkkaiksi nuorille

Valmiiksi epätasapainoisen elämän yhdistäminen työarkeen voi olla nuorelle todella raskasta. Henkinen hyvinvointi työelämässä edellyttää sitä, että osaa pitää itsestään huolta myös työajan ulkopuolella. Mitä paremmin nuori hahmottaa työelämän perusteita jo ennen töiden aloittamista, sitä kevyemmällä ja selkeämmällä mielellä hän pystyy sopeutumaan siihen.

LUE LISÄÄ
LÄSNÄOLEVA JOHTAMINEN

Kyky kohdata ihminen ihmisenä

Ihmisten johtamistaito on suuri voimavara nuorten mielen vahvistamisessa. Nykypäivän lähijohtajan on kyettävä kohtaamaan ihmiset kokonaisina ihmisinä ja puhumaan muustakin kuin työstä. Lähijohtajan on myös uskallettava tuoda itsensä kokonaisena työpaikalle eli avattava omia heikkouksia ja vahvuuksia ympärillä oleville ihmisille. Etenkin nuorten työntekijöiden on hankala luottaa sellaiseen johtajaan, joka tekee työtään vain johtamisroolin ja -tittelin kautta paljastamatta itseään kokonaisena ihmisenä.

LUE LISÄÄ
IHMISEN LYHYT OPPIMÄÄRÄ -

Osaaminen kaikille

Olemme tottuneet tunnistamaan fyysisen terveyden muutoksia paremmin kuin henkisen puolen heilahtelua. Mitä enemmän teemme ajatustyötä ja henkistä läsnäoloa vaativia töitä fyysisten töiden sijaan, sitä selkeämmin nousee myös esiin henkisen puolen ongelmia. Tiedetään, että fyysinen ja henkinen puoli ovat tiiviisti kietoutuneet toisiinsa ja on siksi hyödyllistä nostaa henkisen terveyden ymmärtäminen yrityksissä vähintään yhtä vahvaksi kuin fyysisten sairauksien ymmärrys.

Turha varovaisuus pois keskusteluista

Yksi mielen hyvinvoinnista puhumisen jarruttava tekijä työpaikoilla on se, että toisen ihmisen henkisestä hyvinvoinnista puhuminen koetaan vaaralliseksi aihealueeksi. Pelätään sitä, että henkilökohtaisista asioista juteltaessa tulee tehneeksi jotain rikkomuksia lakiin tai muihin linjauksiin liittyen.

LUE LISÄÄ

Työterveyden ja yritysten välinen yhteistyö

Niin yrityksissä ja kuin työterveystaloissa on huomattu, että yhteistyö ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla. Molemmat osapuolet kuitenkin selvästi kaipaavat tiiviimpää ja avoimempaa yhteistyötä. Tämä edesauttaisi kaikkien menestymistä. Suurin ongelma vaikuttaa olevan molemminpuolinen tiedonpuute ja sen myötä ymmärryksen puute yleisesti toisen osapuolen toiminnasta. Olisi siis tärkeää päästä lähemmäksi toisia ja saada kunnon yhteys molempien tahojen ihmisten välille.

LUE LISÄÄ

Esitetyt huomiot ja keinot edistää asiaa on koottu Talentchainin jäsenten välisten keskustelutilaisuuksien sisältöjen perusteella. Merkittävin anti sisällölle rakentui Talentchainin 10.10.2019 järjestämän Nuori mieli vahvaksi työpaikoilla -tapahtuman annista.