Nuori mieli

Työelämän kiihtyvä muutosvauhti ja ajatustyön lisääntyminen ovat suuntauksia, jotka nostavat mielen hyvinvoinnin entistä vahvemmin esille. Joustavamielisille ja keskittymiskykyisille ihmisille on kysyntää. Haluamme Talentchainissa edesauttaa nuorten mielen vahvistumista työpaikoilla.

Mielen hyvinvoinnista työelämätaito ja menestymisen mahdollistaja

Aihetta leimaa turha häpeä ja epämääräisyys. Oman mielen hyvinvoinnin edistäminen näyttää olevan tulevaisuuden tärkeä työelämätaito. Sitä on osattava myös johtaa työpaikoilla – mielen hyvinvointi nousee siis myös merkittäväksi johtamisen osa-alueeksi.

Yritysten kannattaa panostaa nuorten mielen hyvinvointiin työelämässä, koska sillä on vahva yhteys yritysten menestymiseen. Masentuneella, ahdistuneella tai muuten huonosti voivalla mielellä on hankala keskittyä töihin. Yksilön kannalta mielen hyvinvointiin kannattaa panostaa jo oman onnellisuuden kokemuksenkin vuoksi. Mielenterveyden diagnoosit ovat nyt yleisin syy sairauspoissaoloille alle 30-vuotiaiden suomalaisnuorten kohdalla (Terveystalon tutkimus 2018).

Nuori Mieli -työkalut

Nuoren mielen hyvinvointi ja työkalut mielen haasteisiin ovat yksi keino parantaa työelämää. Kyky puhua mielen haasteista työpaikalla on työnantajalta vaadittava nykyaikainen työelämätaito. Tuomme tässä osiossa esiin tapoja edistää nuoren mielen hyvinvointia työpaikoilla.

TYÖKALUT

Nuori Mieli -tapahtumat

Järjestämme säännöllisesti Nuori Mieli -tapahtumia. Osa tapahtumistamme on suurelle yleisölle avoimia keskustelupaneeleja ja osa verkoston sisäisiä tapahtumia.

TAPAHTUMAT