Tietosuojaseloste: Nuorten työllisyyden 360° -tapahtuman henkilötietorekisteri

Talentchain on yritysverkosto, joka edistää nuorten työllistymistä. Talentchain-projektia tuottaa Soldem.

Tiedot tallennetaan Talentchainin henkilörekisteriin Nuorten työllistymisen 360° -tapahtumaa varten. Näin tapahtumanjärjestäjät voivat tiedottaa tapahtumasta etukäteen osallistujille ja käyttää tietoja tapahtumapäivän ilmoittautumisessa. Lisäksi tietoja hyödynnetään tapahtuman jälkimarkkinoinnissa.

Tietosuojaseloste
Päivitetty 25.1.2019

Tietosuojaseloste perustuu EU:n tietosuoja-asetukseen (GDPR, The General Data Protection Regulation), joka säätää EU:n kansalaisten oikeuksista tietosuojaan sekä henkilötietojen luottamukselliseen käsittelyyn.

Rekisterin omistaja
Soldem
y-tunnus: 2264755-0
Hatanpään valtatie 20, 33100 Tampere
03 41089287

Rekisterin käsittelijä
Talentchain (Soldem)
Laura Vainio, projektipäällikkö
040 129 0211 / laura.vainio@talentchain.fi
y-tunnus: 2264755-0
Hatanpään valtatie 20, 33100 Tampere

Tietosuojavastaava
Maija Niemelä
Hatanpään valtatie 20, 33100 Tampere
maija.niemela@soldem.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Tiedot tallennetaan Talentchainin henkilörekisteriin Nuorten työllistymisen 360° -tapahtumaa varten. Näin tapahtumanjärjestäjät voivat tiedottaa tapahtumasta etukäteen osallistujille ja käyttää tietoja tapahtumapäivän ilmoittautumisessa. Lisäksi tietoja hyödynnetään tapahtuman jälkimarkkinoinnissa.

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö
nimi
organisaatio
sähköpostiosoite
puhelinnumero
tapahtumien ilmoittautumistieto
mahdollinen erikoisruokavalio

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötiedot luovuttaa rekisteriin henkilö itse.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Talentchain (Soldem) ei luovuta rekisterin henkilötietoja tietoja eteenpäin.

Rekisterin tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille siten, kuin viranomaisilla on erityislainsäädännön perusteella tähän oikeus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikkia henkilötietoja käsitellään hyvien tietoasuoja- ja tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittely on rajattu työtehtävien mukaan vain sellaisille henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville Soldemin henkilökuntaan kuuluville henkilöille, joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta. Henkilöstöllämme on vaitiolovelvollisuus ja he ovat allekirjoittaneet tietosuojasopimuksen.

Tietojen säilytysaika
Henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan kuin laki rekisterinpitäjältä sitä edellyttää.

Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, käsittelemmekö sinua koskevia tietoja ja mitä tietoja käsittelemme voimassaolevan lain mukaisesti. Pyyntö tietojen tarkastamiseksi on tehtävä tietosuojavastaavalle.

Jokaisella henkilöllä on oikeus pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista. Pyyntö on tehtävä tietosuojavastaavalle.

Tietosuojaselosteen muutokset
Rekisterinpitäjä/ -käsittelijä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten asiakkaan tulee tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.