Tietosuojaseloste (9.8.2021)

Talentchainin Asiakas- ja markkinointirekisteri

Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri.

Rekisterin omistaja
Soldem
y-tunnus: 2264755-0
Hatanpään valtatie 20, 33100 Tampere

Rekisterin käsittelijä
Talentchain (Soldem)
Johanna Lehtinen, projektipäällikkö
johanna.lehtinen@soldem.fi
Hatanpään valtatie 20, 33100 Tampere

Yhteyshenkilö ja tietosuojavastaava
Hanna Ruotsalo
Hatanpään valtatie 20, 33100 Tampere
tietosuoja@soldem.fi

Rekisterin käyttötarkoitus
Talentchain käsittelee ja käyttää asiakastietoja uutiskirjetilausten, markkinoinnin, raportoinnin ja asiakkuuksien hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Uutiskirjeen tilaajien henkilötietoja käsitellään uutiskirjeen lähettämisen yhteydessä.

Henkilötietoja ei käytetä profilointiin.

Kaikkia henkilötietoja käsitellään asianmukaisesti ja voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Organisaatiotiedot ja asema
Tapahtumien ilmoittautumistieto
Mahdollinen erikoisruokavalio

Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Uutiskirjeen tilaajat luovuttavat henkilötietonsa rekisteriin. Rekisteriin koostetaan tietoja myös yleisesti saatavilla olevista internetlähteistä sekä mahdollisista muista julkisista lähteistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Talentchain ei luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille. Rekisterin tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille siten, kuin viranomaisilla on erityislainsäädännön perusteella tähän oikeus.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Asiakasrekisterin ylläpidossa sekä uutiskirjeen lähettämisessä hyödynnämme Hubspot-palvelua, joka saattaa siirtää tietoja EU- ja ETA-maiden ulkopuolelle. Palvelun tietosuojasta voit lukea lisätietoja täältä: Hubspot tietosuoja.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikkia henkilötietoja käsitellään hyvien tietosuoja- ja tietoturvaperiaatteiden mukaisesti. Henkilötietojen käsittely on rajattu työtehtävien mukaan vain sellaisille henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan omaaville Soldemin henkilökuntaan kuuluville henkilöille, joiden asema ja tehtävät edellyttävät käyttöoikeutta. Henkilöstöllämme on vaitiolovelvollisuus ja he ovat allekirjoittaneet tietosuojasopimuksen.

Tietojen säilytysaika
Asiakkaan henkilötietoja säilytetään vain käsittelyn tarkoituksen edellyttämä aika tai niin kauan, kunnes henkilö tekee tietopyynnön omien henkilötietojensa poistamisesta.

Rekisteröidyn oikeudet
Jokaisella henkilöllä on oikeus tarkastaa, käsittelemmekö sinua koskevia tietoja ja mitä tietoja käsittelemme voimassa olevan lain mukaisesti. Jokaisella henkilöllä on oikeus pyytää virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista, estämistä, rajoittamista tai poistamista.

Pyyntö tietojen tarkastamiseksi tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen tietosuoja@soldem.fi.

Tietosuojaselosteen muutokset
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja pidättää itsellään oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Myös lainsäädäntö voi muuttua, joten asiakkaan tulee tutustua tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisin väliajoin.