Yrityskulttuuri: Sen hyödyntäminen, kipukohdat ja merkitys

 

Mielestämme yrityskulttuuria voidaan pitää yrityksen selkärankana ja yrityskulttuuriin vaikuttavat tekijät tulisi tunnistaa kokonaisuudessaan – ja ajoissa! Voidaan siis ajatella, että yrityskulttuuri on yksi arvokkaimmista mittareista yritykselle ja myös osa kokonaisvaltaista yrityksen liiketoimintaa.

Yrityksen kulttuurin ilmentymiä voidaan havainnoida näkyvinä ja näkymättöminä osina: näkyvät osat (brändi, some-käyttäytyminen yrityksen toimitilat, jne.) viestivät yrityksen ulkopuolelle esimerkiksi tietynlaisesta arvomaailmasta tai ilmapiiristä ja näkymättömät osat taas ilmentyvät esimerkiksi henkilöstön poissaolotilastoissa tai sitoutumisessa yritystä kohtaan.

Näin ollen voidaan todeta yrityskulttuurin kertovan niin yrityksen sisäisistä menestystekijöistä kuin kipukohdistakin. Oikein johdettu yrityskulttuuri tarkoittaa yrityksen arvojen tunnistamista ja sitä, että arvot eivät ole vain kauniita lauseita. Henkilöstön jatkuva kuunteleminen ja yrityksen johdon läpinäkyvyys sekä avoimuus ovat kulttuurin rakentamisen kannalta tärkeimpiä työkaluja. Myöskään yrityskulttuurin jatkuvaa kehittämistä ei tule unohtaa.

Hyvän yrityskulttuurin saavutuksena voidaan pitää sitoutunutta henkilöstöä, mutta tämän saavuttamiseksi myös yrityksen tulee sitoutua henkilöstöönsä. Sitoutumisen merkitystä ohjaa niin yrityksen ja henkilöstön arvomaailma kuin myös yhteiset motivaatiotekijät. Henkilöstöstä puhuttaessa ei tule kuitenkaan unohtaa yksilöä – jokainen meistä on persoona eikä ketään tule pakottaa vain tietynlaiseen muottiin, päinvastoin erilaisuutta tulisikin pitää yrityksen rikkautena.

” Corporate culture matters. How management chooses to treat its people impacts everything for better or for worse. “- Simon Sinek

Meille Innolink Staff Oy:ssä yrityskulttuuri tarkoittaa avointa, huomioon ottavaa ja kannustavaa työympäristöä. Haluamme tukea toinen toisiamme sekä kehittää ja kehittyä niin yksilötasolla kuin tiiminä. Pyrimme työssämme toimimaan siten, että tekemisestämme heijastuu niin läpinäkyvyys, luotettavuus kuin arvommekin – yhteishenkeä unohtamatta!

” Great things in business are never done by one person. They’re done by a team of people.” – Steve Jobs

 

Innolink-tiimi

Innolink on Talentchainin jäsenyritys