Z-sukupolvi on kokonaistyövoimasta yli 20 % vuosikymmenen vaihteen jälkeen. Oletko sinä valmis?

Z-sukupolven työntekijät tarvitsevat tukea työvuorojen suunnitteluun. Elämänhallinnan johtaminen ylipäätään on nuorten työntekijöiden kohdalla esimiehen yksi tärkeimmistä tehtävistä. Tämä tehtävä tulee myös korostumaan tulevaisuudessa. Puhtaasti mekaanista suoritusta vaativassa työskentelyssä työn ja vapaa-ajan välille tiukan raja-aidan vetäminen olikin vielä mahdollista johtamisen näkökulmasta. Ajatustyössä kokonaisvaltainen hyvinvointi kuitenkin korostuu ja kokonaisvaltainen hyvinvointi edellyttää hyvää elämänhallintaa.  

Kiinnostuitko?  

Soldemilla alkuvuodesta 2018 toteutetussa tapaustutkimuksessa tutkittiin työaika-autonomian vaikutuksia myyntituloksiin ja työn imuun, sekä muuttujien välisiä suhteita. Z-sukupolvi oli tutkimuksen taustamuuttujista erityisenä kiinnostuksen kohteena. Tutkimus oli kvantitatiivinen (N 100). Tilastollisina analysointimenetelminä käytettiin korrelaatio- sekä lineaarista regressioanalyysiä.

Z-sukupolvi – työaika-autonomian vaikutukset myyntituloksiin ja työn imuun